Tualim.net  

Go Back   Tualim.net > Eğitim/Planlar/Dökümanlar > Güzel Sanatlar Fakülteleri

Hacettepe Üniversitesi GSF Yetenek Sınavı Tarihleri 2010-2011

Güzel Sanatlar Fakülteleri kategorisinde açılmış olan Hacettepe Üniversitesi GSF Yetenek Sınavı Tarihleri 2010-2011 konusu , ...Konu Bilgileri
Konu Başlığı
Hacettepe Üniversitesi GSF Yetenek Sınavı Tarihleri 2010-2011
Konudaki Cevap Sayısı
0
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
 
Görüntülenme Sayısı
1708

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 21.06.10, 02:11   #1
Kullanıcı Profili
S.Moderators
 
Renklerin Dansı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tualim.NetRenklerin Dansı
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: May 2009
Üye No: 27
Mesajlar: 3.656
Konular: 2075
Standart Hacettepe Üniversitesi GSF Yetenek Sınavı Tarihleri 2010-2011

2010-2011 Hacettepe Üniversitesi GSF Yetenek Sınavı Tarihleri

Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Yetenek Sınavı Yönergesi(NİSAN 2010)
Amaç ve Kapsam
Madde 1: Güzel Sanatlar Fakültesi'nin lisans programlarına öğrenci alınması ile ilgili işlemler bu yönerge hükümlerine göre yürütülür. Bu yönerge sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.
Aday Kabul Koşulları
Madde 2: Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavına:
A ÖSS'nin o yıl için öngördüğü YGS taban puanı alanlar,
B YGS sınav sonucuna göre herhangi bir öğrenim kurumuna girmeye hak kazandığı halde kesin kaydını yaptırmayanlar başvurabilirler.

Sınavın Duyurulması
Madde 3: Güzel Sanatlar Fakültesi lisans programına yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin öğretim programları, bunların kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, kayıt ve sınav tarihleri yayın organları aracılığıyla duyurulur.

Aday Kayıtları
Madde 4: Aday kayıtları, Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır. Ön kayıt sırasında adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir.
A YGS sınavı sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi (yabancı uyruklu adaylardan bu belge istenmez)
B Adayın sınava girmek istediğine ilişkin dilekçe (kayıt sırasında verilir)
C 4,5 x 6 cm ebadında son 6 ayda çekilmiş 2(iki) adet fotoğraf.
(Kılık- Kıyafet Yönetmenliği’ne uygun olması gerekmektedir.)
D Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi


Sınav Giriş Belgesi
Madde 5: Ön kaydını yaptıran adaylara, Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından mühürlenerek onaylanmış Sınav Giriş Belgesi verilir.

Sınav Yürütme Komisyonu
Madde 6: Sınav Yürütme Komisyonu Dekanın ya da Dekanın görevlendireceği bir öğretim elemanının başkanlığında, yeteri kadar öğretim elemanı ile Fakülte Sekreterinden oluşur. Komite gerektiğinde başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev verebilir.


Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri
Madde 7: Sınav Yürütme Komisyonu;
A Sınav salonlarının belirlenerek düzenlenmesinden, (Salonların düzenlenmesinden, etiketlenmesinden, yön levhalarından, sınav evraklarının önceden mühürlenerek hazırlanması, aday listelerinin, bütün adayların görebileceği şekilde ana girişlere ve salonun uygun yerlerine asılmasından, adayların sınav salonlarına alınıp yerleştirilmesi, sınav evraklarının imza karşılığı eksiksiz olarak teslim alınması ve teslim tutanaklarının düzenlenmesinden, sınav evraklarının Sınav Jürisine tesliminden sorumludur.)
B sınav model ve gereçlerinin sağlanması,
C sınav salon sorumlularının seçimi ve görevlendirilmesinden,
D sınav salonlarının sınava uygun hale getirilmesinden,
E sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde yapılması ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

Sınavı Jürisi
Madde 8: Jüri üyeleri, yetenek sınavı ile öğrenci alan Resim, Heykel, Grafik ve Seramik Bölümü öğretim üyeleri arasından ilgili bölümden en az bir öğretim üyesi olmak kaydıyla Fakülte Yönetim Kurulu tarafından seçilen 4 (dört) üye ve Fakülte dekanından oluşur. Birinci derecede yakınları sınava girenler jüride görev alamazlar. Sınav Jürisi, sınavların yönergede belirtilen kurallara göre yapılmasından ve sınav evraklarının değerlendirilmesinden sorumludur.
Sınav Jürisi; Sınav Yürütme Komisyonundan gelen kapalı sınav evraklarını, sınav değerlendirmeleri için ayrılan salonlarda bütün çalışmaları topluca görebilecek bir biçimde sererek karşılaştırmalı değerlendirme ve eleme sistemi içinde değerlendirir. Gerekli gördüğü takdirde teknolojik olanakları kullanarak data-show gibi sesli ve görüntülü sistemlerden yararlanabilir. Sınavın adil, şeffaf, objektif ve tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini ve ilan edilmesini sağlar. Sınav Jürisi üyeleri sınav salonlarında gözetmen olarak görev alamaz. Sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretim elemanları da Yetenek Sınavı değerlendirmelerinde görev alamaz.
Yetenek Sınavı tarihi yeri ve saatleri
Madde 9: Sınav, Sınav Yürütme Komisyonunca önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerlerde gerekirse çoklu oturum halinde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir. Adaylar, sınavlara o sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve sınav malzemeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, kendilerine görevlilerce hatırlatılır. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanlar Sınav Yürütme Komisyonu tarafından sınav dışında bırakılırlar. Durum tutanağa işlenir ve gerektiğinde bunlar hakkında kovuşturma açılması istenir.


Sınavın Yapılması
Madde 10: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavı tek aşamalı iki bölüm halinde gerçekleştirilir.
A Canlı modelden desen sınavı: (60) altmış dakika
Fakültenin resim, heykel, grafik ve seramik sanat alanlarına alınacak öğrenci adaylarında; gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere canlı modelden kurşun kalemle desen çizimi yaptırılır.
B İmgesel sınavı: (60) altmış dakika
Bir kavram, olay, duygu veya düşünceyi; kurşun kalem çizimiyle tasarlayabilme becerisini ölçmek için yaptırılır. Bu aşama, sınav jürisinin sınav öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve algı birikimini ön plana çıkartmayı amaçlayan imgesel (hayali) çalışmayı içerir. Adayın imgesel konuda farklı ve ilginç yaklaşımı, orijinal tavrı ve yaratıcılık çabası özellikle aranacak olan özelliklerdir. Konuya bakış açısını, olayları gösterme noktasını, figürlerde devinimi, mekânda farklılığı, yorumlamada ise bireyselliği ifade edebilme kapasitesi değerlendirmenin önemli noktalarıdır.
C İmgesel sınav sorusu öğrencilere sınav başlangıcında yazılı olarak dağıtılır.
D Her iki sınavın sorusu sınav başlamadan 30(0tuz) dakika önce sınav jürisi tarafından hazırlanır.
Sınavda ikiz sınav kâğıdı kullanılır. İkiz kâğıdın sol bölümüne canlı modelden desen çalışmasının çizimi yapılır. Sağ bölümüne imgesel konunun çizimi gerçekleştirilir. Sınav toplam 120(yüzyirmi) dakikadır, iki çalışma arasında ara verilmez. Sınav başladıktan 30(otuz) dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan 30(otuz) dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz. Yine sınav bitimine 15(onbeş) dakika kala adaylar sınav salonundan dışarı çıkamaz.
Sınav için kullanılacak ikiz kağıt aşağıdaki gibi olacaktır.


Öğrenci adayları, sınav başlamadan önce, sınav kağıtlarında kimlik bilgileri için ayrılan sağ köşeye adı-soyadı, TC. Kimlik numarasını ve aday numaralarını yazarlar. Bu köşe sınav sonuna kadar açık kalır. Sınav giriş belgelerinde yazılı bilgilerin sınav kağıdına doğru işlenip işlenmediği konusunda sınav salon görevlileri gerekli kontrolleri yapar. Sınav bitiminde salon sorumluları tarafından kimlik denetimi yapıldıktan sonra aday kimlik bilgileri yazılı köşe kapatılarak sınav kağıdı teslim edilir. Ayrıca; sınav kağıtlarının sol köşesinde ayrılan yere adaylar girmek istedikleri bölümleri tercihen sıralama yaparlar. Tercih köşesinin kapatılmaması gerekir. Sınav kağıtları daha sonra görevlilerce Sınav Yürütme Komisyonu Başkanlığına teslim edilir.
Sınavın Değerlendirilmesi
Madde 11: Sınav jürisi yerlere serilen sınav kâğıtlarının üzerinde aynı anda hem canlı modelden deseni hem de imgesel konunun çizimini görebilecektir. Bu değerlendirme adayın hem görsel kapasitesini hem de hayal edebilme ve bunu resimsel ifadeye dönüştürebilme gücünü birlikte görmeyi amaçlar.

Yetenek Sınavı Jürisi, sınav kağıtlarının kapalı kimlik yerlerini açmadan toplu halde kıyaslama yoluyla; canlı modelden desen çalışmasını 100 (yüz) tam not üzerinden; imgesel çalışmayı 100 (yüz) tam not üzerinden ayrı ayrı değerlendirir ve sınav kağıdının üzerine ayrı ayrı yazar. İki çalışmaya verilen notların ortalaması sınav puanı olarak belirlenir. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra; sınav kağıtlarındaki kimlik bilgilerinin yazılı köşesi açılarak adayların ad ve soyadları ile aday numaraları başarı puanına göre sıralı olarak bir tutanakla belirlenir.


Kesin kayıt hakkı kazanan adayların belirlenmesi
Madde 12: Bilgisayar ortamına aktarılan canlı modelden desen ve imgesel sınavlarından aldığı notların ortalamasına adayın YGS'den almış olduğu herhangi bir puan türünden en yüksek ham puanın %25'i ilave edilir. Bulunacak aritmetik ortalama adayın basarı notudur. Başarı notu, en yüksek olandan başlayarak aşağıya doğru sıralanır. Adaylar, sınav kağıdının sol köşesinde yaptıkları tercihlere ve almış oldukları başarı notlarına göre bölümler için sıraya konur. Bölüm kontenjanı kadar aday sınavı kazanmış olur. Her bölüm için asıl adaylarla kontenjan dolduktan sonra, bölüm kontenjanının yarısı kadar aday da yine başarı notuna göre yedek olarak sıralanır.
Sınav Sonuçlarının İlanı
Madde 13: Sınav sonuçları önceden belirlenen yerlerde asılmak ve Güzel Sanatlar Fakültesinin web sayfasında yayınlanmak üzere Dekanlık tarafından duyurulur. Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavını kazanan asıl adaylar ile yedek adayların kayıt ve yerleştirme işlemleri Hacettepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'nca yürütülür.
Yabancı Uyruklu Adaylar
Madde 14: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavına yabancı uyruklu adaylar da başvurabilir. Yetenek sınavı ile öğrenci alan Resim, Heykel, Grafik ve Seramik Bölümleri kontenjanının %10'unu aşmamak koşuluyla, yabancı uyruklu öğrencilere ek kontenjan tanınabilir. Yabancı uyruklu adayların yetenek sınavları diğer adaylarla aynı gün ve saatte, ayrı sınav salonunda yapılır. Yabancı uyruklu adaylar kendi içlerinde değerlendirilirler. Kontenjan doldurma zorunluluğu yoktur. Her bölüm için 1 (bir) yedek aday belirlenebilir
Sınav Sonuçlarına İtiraz
Madde 15: Sınava girip başarısız olan adaylar, sınav sonuç listelerinin asılmasından sonraki 3(üç) işgünü içinde sonuçlara itiraz edebilirler. Bu süreyi geçiren adayların başvuruları işleme konmaz. Sonuçlara itiraz edebilmek için; Hacettepe Üniversitesi Resmi Hesabına sınav kayıt ücretinin %50’si kadar bir miktarın yatırıldığını gösterir dekont ve bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığına başvurulabilir. Dekanlık, Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile itirazı değerlendirmek üzere 3(üç) kişilik bir komisyon oluşturur. Komisyon değerlendirmesini itiraz başvurularının bitiminden sonraki 2(iki) işgünü içinde değerlendirir, bu değerlendirme itiraza cevap niteliği taşır.
Yönerge Yürürlük Tarihi
Madde 16: Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yönerge Yürütücüsü
Madde 17: Bu yönerge Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.
YETENEK SINAVLARI ÖN KAYIT VE SINAV TAKVİMİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALACAK BÖLÜMLER:

2010/2011 Eğitim-öğretim yılı için; aşağıdaki bölümlere yetenek sınavıyla öğrenci alınacaktır.
  1. Resim
  2. Heykel
  3. Seramik
  4. Grafik
ÖN KAYIT ve YETENEK SINAV TARİHLERİ:

Yetenek Sınavına girecek adayların ön kayıtları 3 gün süreyle Beytepe Kampüsü, Güzel Sanatlar Fakültesi binasında yapılacaktır.
ÖN KAYIT : 11-12-13 Ağustos 2010
SINAV : 16 Ağustos 2010
SINAV SONUÇLARININ İLANI : 17 Ağustos 2010


ÖN KAYIT SIRASINDA ÖĞRENCİ ADAYLARINDAN İSTENEN BELGELER:
  1. 2 adet Fotoğraf,
  1. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, (T.C. Kimlik numarası belirtilmek suretiyle)
  1. 2010 YGS Kazandı Belgesi'nin fotokopisi:
Liseler, Meslek Liseleri, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin El Sanatları, El Sanatları Teknolojisi, El Sanatları ve Çiçek, Dekoratif El Sanatları, Grafik, Grafik Sanatlar, Grafik Tasarım, Müzik, Nakış, Resim, Uygulamalı Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Seramik, Seramik Sanatı, Spor, Tasarım ve Teknolojisi alanlarından mezun olan adayların YGS puan türlerinden en az birinden 140 puan ve üzeri,

Yukarıda sözü edilenler dışındaki alanlardan mezun olan adayların YGS puan türlerinden en az birinden 180 puan ve üzeri almaları gerekmektedir.
  1. Yetenek sınavı ücreti 200.00 TL. olup, Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın 00158007295222130 IBAN:TR53 0001 5001 5800 7295 2221 30 no’lu hesabına (Vakıflar Bankası Ankara Şubesi) yatırılıp veya havale ettirilip dekontu getirilecektir.
  1. Adayların ayrıca sınava girerken yanlarında kendilerini tanıtıcı bir kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, yada pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:

Tlf.: (0312) 299 20 62-299 20 82-297 68 40-41 no'lu telefonlara başvurulabilir.
Fax: (0312) 299 20 61
Web Site : www.gsf.hacettepe.edu.tr
E-Posta : gsf@hacettepe.edu.tr
nakdogan@hacettepe.edu.tr
__________________
TUALİM.NET
Renklerin Dansı isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
gsf, hacettepe, sınavı, tarihleri, Üniversitesi, yetenek


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
2012 - 2013 Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Yetenek Sınavı Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 15.08.12 19:53
Yeditepe Üniversitesi GSF Yetenek Sınavı Tarihleri 2010-2011 Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 21.06.10 02:06
Trakya ( edirne ) Üniversitesi GSF Yetenek Sınavı Tarihleri 2010-2011 Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 21.06.10 01:50
2010-2011 Hacettepe Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 30.05.10 04:58
Hacettepe Üniversitesi GSF 2009-2010 Desen Kursu ve Yetenek Sınavı Bilgileri Tualim Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 26.07.09 15:03


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 15:23.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.