Tualim.net  

Go Back   Tualim.net > Eğitim/Planlar/Dökümanlar > Güzel Sanatlar Fakülteleri

2011-2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi

Güzel Sanatlar Fakülteleri kategorisinde açılmış olan 2011-2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi konusu , ...Konu Bilgileri
Konu Başlığı
2011-2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi
Konudaki Cevap Sayısı
0
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
 
Görüntülenme Sayısı
2522

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 01.07.11, 01:31   #1
Kullanıcı Profili
S.Moderators
 
Renklerin Dansı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tualim.NetRenklerin Dansı
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: May 2009
Üye No: 27
Mesajlar: 3.656
Konular: 2075
Standart 2011-2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2011-2012 Özel Yetenek Sınavları Duyurusu
2011-2012 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi


1414 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI- HAZİRAN 2011

Amaç ve Kapsam
Madde 1: Güzel Sanatlar Fakültesi’nin lisans programlarına öğrenci alınması ile ilgili işlemler bu esaslar doğrultusunda yürütülür. Bu, sınavın yapılması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların duyurulması gibi işlemlerle ilgili hükümleri kapsar.


Aday Kabul Koşulları
Madde 2:Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına:
A) Güzel Sanatlar Liseleri’nin el sanatları, el sanatları teknolojisi, el sanatları ve çiçek, dekoratif el sanatları, grafik, grafik sanatlar, grafik tasarım, nakış, resim, uygulamalı resim, sanat, sanat (resim), seramik, seramik sanatı, tasarım ve teknolojisi alanlarından mezun olan adayların YGS puan türlerinden en az birinden 140 veya üzeri puan,
B) Yukarıda sözü edilenler dışındaki alanlardan mezun olan adayların YGS puan türlerinden en az birinden 180 veya üzeri puan almaları gerekmektedir.

RESİM 25 ÖĞRENCİ
SERAMİK 25 ÖĞRENCİ

Madde 3:Güzel Sanatlar Fakültesi lisans programına özel yetenek sınavı ile alınacak öğrencilerin öğretim programları, bunların kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, kayıt ve sınav tarihleri yayın organları aracılığı ile duyurulur.

Aday Kayıtları
Madde 4:Aday kayıtları Fakülte Kurulu tarafından belirlenen yer ve tarihte yapılır. Ön kayıt sırasında adaylardan aşağıda yazılı belgeler istenir.
A) 2011 YGS sınavı sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi
B) Adayın sınava girmek istediğine ilişkin dilekçe (kayıt sırasında verilir).
C) 4.5 x 6 cm ebatında son altı ayda çekilmiş 2(iki) adet fotoğraf. (ÖSYM’nin kılık-kıyafet yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir.)
D) Nüfus cüzdanı örneği veya fotokopisi
E) Özel Yetenek sınavı ücreti 100 TL olup, bu miktar üniversitenin ilgili biriminin hesabına yatırılarak banka dekontu getirilecektir.
F) Posta ile ön kayıt işlemi yaptırılamaz. Ön kayıtlar adayın kendisi tarafından yapılır.
G) Adayların ayrıca sınava girerken yanlarında kendilerini tanıtıcı bir kimlik (nüfuz cüzdanı, ehliyet, pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Madde 5:Ön kaydını yaptıran adaylara, Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından mühürlenerek onaylanmış Sınav Giriş Belgesi verilir.

Sınav Yürütme Komisyonu
Madde 6:Sınav Yürütme Komisyonu Dekanın ya da Dekanın görevlendireceği bir öğretim elemanının başkanlığında, yeteri kadar öğretim elemanı ile Fakülte Sekreterinden oluşur. Komisyon gerektiğinde başka öğretim elemanlarına ve memurlara görev verebilir.

Sınav Yürütme Komisyonunun Görevleri:
Madde 7:Sınav Yürütme Komisyonu;
A) Sınav salonlarının belirlenerek düzenlenmesinden, (salonların düzenlenmesinden, etiketlenmesinden, yön levhalarından, sınav evraklarının önceden mühürlenerek hazırlanması, aday listelerinin, bütün adayların görebileceği şekilde ana girişlere ve salonun uygun yerlerine asılmasından, adayların sınava salonlarına alınıp yerleştirilmesi, sınav evraklarının imza karşılığı eksiksiz olarak teslim alınması ve teslim tutanaklarının düzenlenmesinden, sınav evraklarının sınav jürisine tesliminden sorumludur.)
B) sınav model ve gereçlerinin sağlanması,
C) sınav salon sorumlarının seçimi ve görevlendirilmesinden,
D) sınav salonlarının sınava uygun hale getirilmesinden,
E) sınavların güvenli ve düzenli bir şekilde yapılması ve sonuçlandırılmasından sorumludur.

Sınavın Jürisi:
Madde 8:Jüri üyeleri, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan resim ve seramik bölümü öğretim üyeleri arasından ilgili bölümden en az bir öğretim üyesi olmak kaydıyla fakülte yönetim kurulu tarafından seçilen dört (4) üye ve fakülte dekanı veya fakülte dekan yardımcısından oluşur. Birinci derecede yakınları sınava girenler jüride görev alamazlar. Sınav jürisi, sınavların yönergede belirtilen kurallara göre yapılmasından ve sınav evraklarının değerlendirilmesinden sorumludur.Sınav jürisi; sınav yürütme komisyonundan gelen kapalı sınav evraklarını, sınav değerlendirmeleri için ayrılan salonlarda bütün çalışmaları topluca görebilecek şekilde sererek karşılaştırmalı değerlendirme ve eleme sistemi içinde değerlendirir. Gerekli gördüğü takdirde teknolojik olanakları kullanarak data-show gibi sesli ve görüntülü sistemlerden yararlanabilir. Sınavın adil, şeffaf, objektif ve tutarlı bir şekilde değerlendirilmesine ve ilan edilmesini sağlar. Sınav jürisi üyeleri sınav salonlarında gözetmen olarak görev alamaz. Sınavlarda gözetmen olarak görev alan öğretim elemanları da yetenek sınavı değerlendirilmelerinde görev alamaz.


Özel Yetenek Sınavı Tarihi ve Saatleri Özel Yetenek Sınavı Ön Kayıt Tarihleri: 5-6-7 Eylül 2011
Özel Yetenek Sınav Tarihi : 8 Eylül 2011 10.00 – 12.00 : Canlı modelden desen çalışması 12.00- 13.00 : İmgesel çalışma
Özel Yetenek Sınav Sonuçlarının İlanı: 12 Eylül 2011


Madde 9:Sınav, sınav yürütme komisyonunca önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerlerde gerekirse çoklu oturum halinde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz, zorunlu nedenlerde sınavın başlama saati sınav yürütme komisyonu kararıyla geciktirilebilir. Bu takdirde geçen zaman sınav süresine eklenir. Adaylar, sınavlara o sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında getirmeleri gerekli belge ve sınav malzemeleri ile birlikte sınav yerinde hazır bulunurlar. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, kendilerine görevlilerce hatırlatılır. Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanlar sınav yürütme komisyonu tarafından sınav dışında bırakılırlar. Durum tutanağa işlenir ve gerektiğinde bunlar hakkında kovuşturma açılması istenir.


Sınavın Yapılması
Madde10:Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı tek aşamalı iki bölüm halinde gerçekleştirilir.


A) Canlı modelden desen sınavı: 120 (yüz yirmi) dakika. Fakültenin Resim ve Seramik sanat dallarına alınacak öğrenci adaylarında; gördüğünü algılama ve çizebilme yeteneğini saptamak üzere canlı modelden kurşun kalemle desen çizimi yaptırılır.
B) İmgesel sınav: 60 (altmış) dakikaBir kavram, olay, duygu veya düşünceyi; kurşun kalem çizimiyle tasarlayabilme becerisini ölçmek için yaptırılır. Bu aşama, sınav jürisinin sınav öncesi tespit edeceği herhangi bir konuda adayın yaratıcılığını, hayal edebilme kapasitesini, gözlem gücünü, seçtiği konuya bakış açısını ve algı birikimine ön plana çıkartmayı amaçlayan imgesel (hayali) çalışmayı içerir. Adayın imgesel konudan farklı ve ilginç yaklaşımı, orjinal tavrı ve yaratıcılık çabası özellikle aranacak olan kriterlerdir. Konuya bakış açısını, olayları gösterme noktasını, figürlerdeki devinimi ve mekanda farklılığı, yorumlamada ise bireyselliği ifade edebilme kapasitesi değerlendirmenin diğer önemli noktalarıdır.

C) İmgesel sınav sorusu öğrencilere sınav başlangıcında yazılı olarak dağıtılır.
D) Her iki sınavın sorusu sınav başlamadan 30 (otuz) dakika önce sınav jürisi tarafından hazırlanır.Sınavda ikiz sınav kağıdı kullanılır. İkiz kağıdın sol bölümünde canlı modelden desen çalışmasının çizimi yapılır. Sağ bölümüne imgesel konunun çizimi gerçekleştirilir. Sınav toplam 180 (yüz seksen) dakikadır, iki çalışma arasında ara verilmez. Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika sonra gelenler sınava alınmaz. Sınav başladıktan 30 (otuz) dakika içinde adaylar dışarı çıkamaz. Yine sınav bitiminde 15 (onbeş) dakika kala adaylar sınav salonundan dışarı çıkamaz.


ayrıntılı bilgi için
__________________
TUALİM.NET
Renklerin Dansı isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
abant, baysal, giriş, özel, sınavları, takvimi, Üniversitesi, yetenek, İzzet


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
2011-2012 Bilkent Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 01.07.11 01:25
2011-2012 Haliç Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 30.06.11 20:04
2011-2012 Selçuk Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 30.06.11 19:22
2011-2012 Bilkent Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 30.06.11 19:15
2011-2012 Dumlupınar Üniversitesi Özel Yetenek Giriş Sınavları Takvimi Renklerin Dansı Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 30.06.11 17:47


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 14:02.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.