Tualim.net  

Go Back   Tualim.net > Sanat Tarihi > Mitoloji / Mitoloji Tarihi / Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler

Mitoloji / Mitoloji Tarihi / Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler Mitoloji, Mitoloji Tarihi, Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler, Yunan Mitolojisi, Mısır Mitolojisi, İnka Mitolojisi, Aztek Mitolojisi, Zuni Mitolojisi, Roma Mitolojisi, Pers Mitolojisi, Çin Mitolojisi, Türk Mitolojisi, Hint Mitolojisi, Nors Mitolojisi, Mitoloji Hakkında Bilinmesi Gerekenler...

Mitolojide Marduk - Marduk Kimdir - Mitolojide Marduk Baal Tammuz Kimdir

Mitoloji / Mitoloji Tarihi / Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler kategorisinde açılmış olan Mitolojide Marduk - Marduk Kimdir - Mitolojide Marduk Baal Tammuz Kimdir konusu , ...Konu Bilgileri
Konu Başlığı
Mitolojide Marduk - Marduk Kimdir - Mitolojide Marduk Baal Tammuz Kimdir
Konudaki Cevap Sayısı
1
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
 
Görüntülenme Sayısı
2938

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 28.11.12, 13:23   #1
Kullanıcı Profili
Moderator
Avatar Yok
Tualim.NetGökkuşağı
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: Oct 2009
Yaş: 42
Üye No: 375
Mesajlar: 1.918
Konular: 1568
Bulunduğu yer: Ankara
Post Mitolojide Marduk - Marduk Kimdir - Mitolojide Marduk Baal Tammuz Kimdir

Mitolojide Marduk - Marduk Kimdir - Mitolojide Marduk Baal Tammuz Kimdir

Marduk (Akadça'daki Sümerce yazılışı Amar Utu (güneşsel dana) tevrat'ta Merodach) antik Mezopotamya'daki geç dönem tanrılarından birinin adı. Babil şehrinin baş tanrısıydı; Hammurabi zamanında Babil Fırat vadisinin politik merkezi olduğunda Babil panteonunun başı olarak Marduk'a tapınılmaya başlanmıştır. Babil yaratılış destanı olan Enûma Eliş'te tanrıların en büyüğü ilan edilmiştir.

Lakabı “Büyük Efendi dünyanın ve cennetin efendisi” idi. Gücünün her zaman fakir insanlara yardım etme ve kötüleri cezalandırmada kullandığı bilgeliğinde saklı olduğuna inanılırdı.

Mardok olarak da okunabilir. Bereket tanrısıdır ve sembolu mer-doğ (bağ belidir) ileriki tarihlerde bu mazda olarak değişecektir.Bu tanrıya inanalardan biride mardailar yani Mardinlilerdir (Merd-inliler). Daha sonra (r fonetiğinin düşmesi ile) Medlere dönüşmüş olma ihtimali vardır.

Mezopotamya dininde Babil'in büyük koruyucu tanrısıdır.Bu özelliğiyle sonunda Bel'le özdeşleştirilmiştir. Eskiçağ çok tanrılıcığında Marduk özel bir yeri olan en büyük tanrılardan biridir. İlkin tarım tanrısıydı sonra M.Ö. 20. yüzyılda kral Hamurabi tarafından en yüce tanrı derecesine yükseltildi daha sonra M.Ö. 16. yüzyılda kral Buhtunnasr (Nabuhodonosor) tarafından tektanrı sayıldı.

Bu açıdan bakınca Marduk tektanrıların ilkidir Mısır'lı IV. Amenotep'in tektanrısı Aton (M.Ö. 12. yüzyıl) ve Musa'nın tektanrısı Yehova (M.Ö. 12. yüzyıl) tarihsel süreçte onu izlemektedirler. Ne var ki Buhtunnasr Marduk'un tektanrı olduğu inancını sadece kendi taşımış ulusuna yaymak gücünü gösterememiştir. Marduk'un büyük önemi bugün dünya uluslarını etkileyen üç büyük dine (Yahudilik Hristiyanlık Müslümanlık) kaynaklık etmiş olmasıdadır. İnançsal tarihi M.Ö. 4. binyıla kadar iner. Eski Mezapotamya inançlarında o özdeğe biçim veren ve detayı yaratan tanrı sayılmaktadır. Balçıktan insanı yaratan odur. Tarım tanrısı olduğundan ötürüde marru (bel küreği)'yla simgelenmiştir. Sümerler Amoritlere yenilince Marduk tanrı Enlil'in de yerini almış ve bütün tanrıların en büyüğü sayılmıştır.

Sümerlerin Enuma Eliş (Gökyüzünde) sözcükleriyle başlayan ve bundan ötürü bu adla anılan uzun yaratılış şiiri Marduk'un baştanrılığını şöle anlatır (Kimi incelemeciler Marduk'un bu şiire sonradan sokulduğunu ileri sürmüşlerdir): İlk kaosuncanavarı Tiamat'ı(tuzlu suların kişileşmesi) yendikten sonra "yeryüzünün ve göğün tanrılarının efendisi" olur. İnsanlarla birlikte bütün doğa varlığını ona borçludur.

Krallıkların ve uyruklarının yazgısı onun elindedir. Yeryüzünü de Kingu'nun kanıyla yoğurup elde ettiği balçıktan ilk insanı meydana getirmiş. Babil Kralı Hamurabi ünlü yasalarını kendisine dikke ettirenin Marduk olduğunu söyler Marduk burada adelet tanrısı Şamaş kişiliğindedir. İncelemeci Samuel Reinach Hamurabi yazılarıyla Yahudi yasaları arasındaki benzerliğe işaret ederek Marduk'u Yehova'yla aynılaştırır.

Babil'deki en önemli Marduk tapınakları Esagila ve tepesinde bir Marduk tapınağı bulunan Etemenanki adlı ziggurattı. Esagila'da her yeni yıl şenliğinde Enuma eliş şiiri okunurdu. Marduk'un karısı olarak en sık anılan tanrıça Zarpanit ya da Zarbanit'ti (Zarpan Kentinin Kadını). Marduk'un yıldızı Jüpiterkutsal hayvanları ise at köpek ve özellikle çatal dilli canavardı.
Marduk en eski anıtlarda elindeüçgen bir kürek çapayla betimlenir; bunun bereketi ve birlikteliği simgelediği düşünülür. Yürürken ya da savaş arabasına binmiş durumda da betimlenir. Giysisi yıldızlarla süslüdür. Elinde bir asa vardır; ayrıca yay mızrak ağ ya da yıldırım taşır. Asur ve Pers kralları da yazıtlarda Marduk ve Zarpanit'i saygıyla anmışlar ikisinin birçok tapınağını yeniden yaptırmışlardır.

Marduk Baal Tammuz

Marduk özel bir ad olmayıp Nimrod'la aynı anlama gelen bir sıfattır. Hem Nimrod hem de Nimrod'un tanrılaştırılmış şekli olan Marduk içeriğinde isyan etme anlamını taşıyan birer sıfattırlar. Nimrod zamanının ilk isyancısı olma özelliğiyle Şeytan'ı simgeler. Nimrod ve Marduk sözcüklerinin Maradh sözcüğünden türemiş sözcükler olduğu düşünülür. Bu sözcüklerin içeriğindeki isyan etme ve muhalif olma anlamı Şeytan sözcüğünde de bulunduğundan Marduk ilk başta Şeytan'ı simgelemektedir. Bu nedenle satanizmde Marduk özel bir yere sahiptir.

Tanrılar zamanla nitelikleri bakımından az çok değişiklikler gösterdiğinden bu tanrılar farklı adlarla devam ettiğinde bunların farklı tanrılar olduğu zannedilebilir. Marduk kendisini Baal ve Tammuz adlarıyla devam ettirmiştir. Baal ile Tammuz arasındaki en önemli bir fark Baal'ın simgesinin HilalTammuz'un simgesinin ise Güneş olmasıdır. Baal uğruna küçük çocukların kurban edildiği bir tanrıdır. Fırtına ve yağmur tanrısı olan Baal verimlilik tanrısı olarak görülerek ortadoğu bölgesinde yaygın bir biçimde tapınılan bir tanrı olmuştur. Aslında Babil'de tapınılan üçlü tanrılardan Sin İştar ve Şamaş tek bir tanrıda Marduk'ta birleşerek üçlük inancını oluştururlar. Buna göre Marduk bütün ışık veren gök cisimleriyle simgelenmiş olur. Marduk adının Babil kentini kuran Nimrod'dan geldiği düşünülür. Merodak-Baladan adı Babil'in bir kralının adı olup bundan görüldüğü gibi Baal adı aynı zamanda Merodak'da adlandırılan Marduk'tur. Bu şekilde Baal ilk olarak Babil'in baş tanrısı olan Marduk olarak ortaya çıkmıştır. Babil kralları aynı zamanda kendileri de bir tanrı olarak görülürler ve tanrılarının adlarını taşırlardı. Anlatımlara göre Nimrod insanların dağılmayıp kendi yönetimi altında birarada bulunmalarını istemiştir. Bu amaçla Babil Kulesi'ni inşa etmeye yeltenerek bir isyanı başlatır. Nimrod hayvanları avlayan ve insanları benzer şekilde öldüren savaşçı bir kişiliğe sahiptir. İsyancı olma özelliğiyle Marduk ve Nimrodsözcüklerinin içeriğinde isyan etme anlamları bulunur. Tammuz'la ilgili anlatımlarda kadınların ölen Tammuz'un ardından yas tutup ağladıkları gösterilir. Bunun nedeninin insanlara şiddet uygulayan Nimrod'un da benzer bir şiddet sonucu öldürülmüş olmasından kaynaklandığı düşünülür. Bununla birlikte Babil inancında ölüm gerçek ölüm olmayan bir süreçtir ve yeniden doğuşa (reenkarnasyon) inanıldığından aslı Nimrod olan Tammuz'da her yıl yeniden dünyaya doğmaktadır.

Tanrılaştırılmış Nimrod olan Marduk Semiramis'in oğludur. Semiramis gök kraliçesi ve kutsal anne olarak görülen bir tanrıçadır. Kutsal Anne Semiramis ve oğlu Nimrod (Marduk) inancı bu şekliyle Babil'den gelir. Hıristiyanlık bu eski putperest inanç biçimini İsa'nın annesi Meryem'le çocuk İsa'ya uygulamıştır. Hıristiyanlığın ilk zamanlarında olmayan Kutsal anne Meryem ve bebek İsa inancı buradan doğar. Gerçekte Meryem'den "Kutsal Anne" diye sözedilen bir pasaj bulunmaz. Marduk güneş tanrısı olduğundan kundaktaki ve beşikteki çocuğun başucunda bir güneş çemberi (Halo Nimbus) resmi bulunur. Çocuğunbulunduğu kundak beş köşeli İştar Yıldızı (Pentagram) olarak resmedilir ve İştar Yıldızı'na benzeyen Helleborus Niger çiçeğiyle simgelenir. Marduk reenkarnasyon ile yeniden dünyaya geldiğinde annesiyle evlenerek bu kez oğlu olmak yerine kocası (Baal: koca) olur. Annesinin adı da değişir ve İştar adını alır. Bundan böyle Marduk (Nimrod) Baal ve Tammuz olarak varlığını sürdürür.
__________________


Gökkuşağı
Gökkuşağı isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25.11.17, 01:03   #2
Kullanıcı Profili
Moderator
 
Belirli Gunler - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tualim.NetBelirli Gunler
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: Nov 2010
Yaş: 54
Üye No: 1870
Mesajlar: 3.371
Konular: 727
Bulunduğu yer: İstanbul
Arrow Mitolojide Marduk - Marduk Kimdir - Mitolojide Marduk Baal Tammuz Kimdir

Mitolojide Marduk - Marduk Kimdir - Mitolojide Marduk Baal Tammuz Kimdir

Teşekkürler
Belirli Gunler isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
baal, kimdir, marduk, marduk baal tammuz, marduk kimdir, mitolojide, mitolojide marduk, mitolojide marduk baal tammuz kimdir, tammuz


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Mitolojide Troll - Daidalos Kimdir - Mitolojide Daidalos Kimdir - Mitolojide Daidalos Gökkuşağı Mitoloji / Mitoloji Tarihi / Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler 1 25.11.17 01:03
Marduk Gezegeni - Marduk Gezegeni Nedir - Marduk Gezegeni Hakkında Genel Bilgi Gökkuşağı Mitoloji / Mitoloji Tarihi / Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler 0 18.12.12 22:12
Baal'ın Simgeleri - Mitolojide Baalın Simgeleri Gökkuşağı Mitoloji / Mitoloji Tarihi / Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler 0 03.11.12 05:13
Mitolojide Baal - Baal Kimdir - Mitolojide Baal Kimdir Gökkuşağı Mitoloji / Mitoloji Tarihi / Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler 0 03.11.12 05:10
Mitolojide Epigon - Epigon Kimdir - Mitolojide Epigonlar Kimdir Gökkuşağı Mitoloji / Mitoloji Tarihi / Mitolojik Kahramanlar ve Karakterler 0 01.11.12 01:45


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 06:47.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.