Tualim.net  

Go Back   Tualim.net > Eğitim/Planlar/Dökümanlar > Güzel Sanatlar Fakülteleri

2009-2010 Adnan Menderes Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları

Güzel Sanatlar Fakülteleri kategorisinde açılmış olan 2009-2010 Adnan Menderes Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları konusu , ...Konu Bilgileri
Konu Başlığı
2009-2010 Adnan Menderes Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları
Konudaki Cevap Sayısı
1
Şuan Bu Konuyu Görüntüleyenler
 
Görüntülenme Sayısı
3736

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 04.08.09, 01:22   #1
Kullanıcı Profili
YÖNETİCİ
 
Tualim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tualim.NetTualim
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: Feb 2009
Üye No: 2
Mesajlar: 1.665
Konular: 1221
Bulunduğu yer: İstanbul
Standart 2009-2010 Adnan Menderes Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Başvuru Şartları

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ*GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ
AMAÇ
Madde 1- Bu yönergenin amacı Adnan Menderes Üniversitesi ( ADÜ ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-iş Eğitimi ve Müzik Eğitimi anabilim dallarına alınacak öğrencilerin seçilmesi için yapılacak iki ya da daha fazla aşamalı özel yetenek sınavlarına ilişkin uygulama esaslarını belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu yönerge; sınavların yapılması, değerlendirilmesi,sonuçlandırılması ve sonuçların ilan edilerek duyurulmasına ilişkin işlemlerin yürütülmesine yönelik hükümleri kapsar.
TANIMLAR
Madde 3- Bu yönergede geçen;
Üniversite : Adnan Menderes Üniversitesini,
Rektörlük : Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü,
Senato : Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,
Fakülte : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesini,
Dekan : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanını
Bölüm : Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü,
ifade eder.
SINAVLARIN İLAN EDİLMESİ
Madde 4- Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümüne, özel yetenek sınavı ile öğrenci alınacak öğretim programları, kontenjanları, aday olmak için gerekli koşulları, ön kayıt ve sınav tarihleri ilgili bölüm başkanının görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir ve Rektörlük tarafından ilan edilir.
ÖN KAYIT VE KABUL ŞARTLARI
Madde 5- Başvuru için gerekli koşullar ve belgeler:
· T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmak,
· Ön kayıt sırasında doldurulacak dilekçe ve başvuru formu,
· İlgili yıla ait ÖSS sınav sonuç belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi,
· Diplomanın aslı ya da onaylı fotokopisi,
· 4.5 X 6 ebadında son üç ayda çekilmiş 4 adet fotoğraf ( kılık kıyafet yönetmeliğine uygun erkekler sakalsız, kızlar başı açık )
· Aday kimlik ve bilgi formu ( başvuru sırasında verilecek ve eksiksiz doldurulacaktır)
· Özel yetenek sınavı giriş kartı ( ön kayıt dosyasında verilecektir )
· Fotoğraflı ve onaylı nüfus cüzdanı fotokopisi ( aslı ile karşılaştırılacaktır)
· Özel yetenek sınav ücreti (Sınav ücreti ;sınav giderlerini karşılamak üzere Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ön kayıt ücreti hiçbir şekilde iade edilmez.)
· Adaylar ön kayıt dosyasını kayıt bürosundan temin ederler,
· Eğitimini sürdürmesine ve öğretmenlik yapmaya engel halinin bulunmadığına dair sağlık raporu,
· Liseler, Öğretmen Liseleri ve Güzel Sanatlar Liselerinin resim – sanat ( resim ), müzik, sanat ( müzik ) alan / kol / bölümlerinden mezun olan adayların mezuniyet belgesi ya da diplomasının aslı ve onaylı fotokopisi.
· Ön kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından o yıl için geçerli kılınan ÖSS sınavını başarmış ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ÖSS taban puanını almış olmak gerekir,
· Başvuru yapılan yıldan önceki yıl ÖSS tarafından merkezi sistemle ya da özel yetenek sınavı ile bir yüksek öğretim programına yerleştirilmemiş adaylar ( Açık Öğretim ve sınavsız geçişler hariç ) ÖSS sınav sonuç belgesinin onaylı fotokopisini ön kayıt dosyasına eklemek zorundadırlar.
Madde 6- Ön kayıt işlemleri Bölüm Başkanının önerisi ile Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen ve Üniversite Senatosu tarafından onaylanan tarihler arasında yapılır.
Madde 7- Adayların özel yetenek sınavına girebilmeleri için aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları zorunludur :
·******* Özel yetenek sınavı giriş kartı ( ön kayıt sırasında adaylar tarafından doldurulacak ve kayıt komisyonunca onaylanarak kendisine verilecektir.)
·******* Fotoğraflı, onaylı özel kimlik belgesi ( nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport )
SINAV DÜZENLEME KURULU
Madde 8-Sınav Düzenleme Kurulu Dekan veya görevlendireceği bir Dekan yardımcısının başkanlığında, Bölüm Kurulunun teklif edeceği her ana bilim dalından en az birer öğretim üyesi / görevlisi ve fakülte sekreterinden oluşur. Sınav Yürütme Kurulu gerektiğinde başka öğretim elemanlarına ve memurlara Dekanın onayı ile görev verebilir.
Madde 9- Sınav düzenleme kurulunun görevleri :
· Sınavlarla ilgili her türlü evrak, araç ve gereçleri hazırlamak, sınavların kurallara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
· Adayların sınava girecekleri salonları belirlemek ve düzenlemek,
· Sınav gözetmenlerini tespit ederek Dekanlığa teklif etmek,.
· Sınav model ve gereçlerini sağlamak,
· Sınavların güvenli ve düzenli bir biçimde sonuçlandırılması sağlamak,
· Sınav Yürütme Kurulu özel yetenek sınav sonuçları ile değerlendirmeye alınacak diğer sınav sonuçlarını birlikte hesaplayarak, asil ve yedek listelerin hazırlanması ve ilan edilmesi ile ilgili işlerde yetkili ve sorumludur.
SINAV KOMİSYONU ( Jüri )
Madde 10- Özel yetenek sınav komisyonu, Bölüm Başkanının yazılı görüşü alınarak Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir. Sınav komisyonu öncelikle öğretim üyelerinden seçilir; zorunlu hallerde öğretim görevlisi / okutmanlardan ve diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden en az bir adet olmak kaydıyla görevlendirme yapılabilir.
Madde 11 - Sınav komisyonunun görevleri :
·******* İlgili yıla ait hazırlanan özel yetenek giriş sınavı kılavuzunda belirlenen esaslar çerçevesinde sınavları yaparak sonuçlandırmak.
·******* Sınavlarla ilgili olabilecek itirazları değerlendirerek sonuçlandırmak.
GÖZETMENLER
Madde 12- Gözetmenler, Bölüm Başkanının teklifi ve Dekanın onayı ile öğretim elemanlarından seçilir.
Madde 13- Gözetmenlerin görevleri :
Sınav kılavuzunda belirtilen kurallar çerçevesinde görevli olduğu salonda sınavın güvenli, düzenli ve kurallara uygun yapılmasını sağlamak; sınav sonunda, sınav evrakını salonda görevli en az bir öğretim elemanı ile birlikte sınav komisyonuna teslim etmek.
SINAV TARİHLERİ YERİ VE SAATİ
Madde 14- Özel yetenek sınav tarihleri ,yeri ve saati;
· Bölüm Başkanının teklifi, Fakülte Yönetim Kurulunun ve Üniversite Senatosunun kararı ile belirlenir ve Üniversitenin Web Sayfası ile , basın yayın organlarında ilan edilir.
· O yıla ait Özel Yetenek Sınav Kılavuzunda ayrıntıları ile verilir.
· Özel yetenek sınav komisyonunun teklifi ile Sınav Düzenleme Kurulunca aday sayısının çokluğuna göre sınav tarih ve saatlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir.
SINAVLARIN YAPILIŞI
Madde 15
· Özel yetenek sınavları Bölümü Başkanının teklifi ve Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile o yıla ait hazırlanan sınav kurallarına göre, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde giriş sınavı jürisi tarafından yapılır. Sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar kendilerine hatırlatılır.
· Sınavlar iki ya da daha fazla aşamalı olabilir.
· Adayların başarılı olabilmek için, yapılacak sınavların her aşamasından en az 50 ve daha yukarı puan almış olmaları gerekir.
SINAV MALZEMESİ
Madde 16 -Sınav Düzenleme Kurulunca belirlenen, adaylara sınavda kullanılmak üzere verilecek olan ve yanlarında getirmeleri gereken malzemeler sınav kılavuzunda belirtilir.
SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Madde 17
· Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi; ÖSYM’nin ilgili yıla ait kılavuzunda yayınlanan esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (yerleştirme puanı) ilgili alanlar için en yüksekten en düşük puana doğru sıralandıktan sonra, sınav kılavuzunda belirlenen aday kadarı asıl, asıl aday sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Kayıt yaptırmayan adayların yerine yeni aday ilan edilmez.
· Özel yetenek sınav sonuçları Rektörlük onayını takiben, Fakülte Dekanlığı tarafından panolarda ve Fakültenin web sayfasında ilan edilir.
SINAVA İTİRAZLAR
Madde 18
·******* Özel yetenek sınav sonuçlarına göre aldığı puanlara itirazı olan adaylar sınav sonuçlarının açıklandığı gün mesai bitimine kadar Fakülte Yönetim Kurulunun teklifi ile Üniversite Yönetim Kurulunun her yıl için belirleyeceği oranda parayı, Üniversitenin hesap numarasına yatırdığına dair dekontu itiraz dilekçelerine ekleyerek Dekanlığa başvuruda bulunabilirler. Alınan para kesinlikle iade edilmez.
KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER
Madde 19
·******* Özel yetenek sınav sonuçlarının Rektörlük onayını takiben Dekanlıkça ilan edilmesi ile kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan kontenjan kadar asıl adayların, ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca belirlenen tarihler arasında kayıtları yapılır. Kayıt yaptırmamaları durumunda yedek olarak ilan edilen adayların kesin kayıt işlemleri belirlenen tarihler arasında yerleştirme puan sırasına göre yapılır.
·******* ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca ilan edilen kesin kayıt için gerekli belgelerin yanında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim – iş Eğitimi ABD için devlet hastanesi ya da Tıp Fakültesi göz kliniğinden renk körlüğü olmadığını, Müzik Eğitimi ABD için eğitimini sürdüremeyecek derecede işitme kaybına sahip bulunmadığını gösteren resmi onaylı rapor ekleyeceklerdir.
Tualim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 04.08.09, 01:22   #2
Kullanıcı Profili
YÖNETİCİ
 
Tualim - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Tualim.NetTualim
Kullanıcı Bilgileri
Üyelik tarihi: Feb 2009
Üye No: 2
Mesajlar: 1.665
Konular: 1221
Bulunduğu yer: İstanbul
Standart

RESİM - İŞ EĞİTİMİ ÖZEL YETENEK SINAVI
Madde 20
I.AŞAMA SINAVI
Bu bölümde adaylar canlı modele, objelere vb. bakarak desen çalışması yaparlar. Sınav Komisyonu, Sınav Düzenleme Kurulunun onayı ile yaptırılması istenilen desen çalışmasının özelliğine göre sınav kılavuzunda belirtilen sınav süresi ve dinlenme aralıklarında kısmi değişiklik yapabilir.
Adayların bu aşamada yaptığı desen çalışması, kompozisyon, hareket,oran ve çizgisel ifade göz önüne alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilir. Adayların desen çalışmasından başarılı sayılabilmeleri için en az 50 puan almaları gerekir. Bu aşamadan 50 puan alamayan adaylar başarısız ilan edilir ve ikinci aşama sınavına alınmazlar.
Resim Yeteneği Değerlendirme Ağırlıkları :
1 – Kompozisyon : % 10
2 - Hareket : % 10
3 - Oran : % 30
4- Çizgisel ifade ( ışık – gölge ) : % 50
II.AŞAMA ISINAVI
Bu bölümde adayın yaratıcılığını ön plana çıkartan imgesel ( hayali ) çalışma yaptırılır. Adaylar sınav komisyonunun tercihine göre kendilerine verilecek bir konuyu resim kağıdı üzerine çizerler; çizimde figür dışında objelerden de yararlanabilirler. Bu bölüm için gerekli süre, konunun özelliğine göre sınav komisyonu tarafından belirlenir.
Bu aşamada adayların en az üç figürlü imgesel çalışması göz önüne alınarak değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır.
Resim Yeteneği Değerlendirme Ağırlıkları :
1 – Kompozisyon : % 10
2 – Hareket : % 10
3 – Oran : % 20
4 – Çizgisel ifade : % 30
5 – Yaratıcılık ( farklılık ) : % 30
YERLEŞTİRMEDE PUANLARIN BELİRLENMESİ
Madde 21- Özel yetenek sınavının birinci aşama sınavının % 60’ı, ikinci aşama sınavının % 40’ ı alınarak Özel Yetenek Sınavı Puanı ( ÖYSP ) bulunur. Bu puan, her yıl ÖSYM sınav kılavuzunun “ Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemler” başlığı altında verilen, ÖYSP Standart Puanı ( ÖYSP – SP )’ na dönüştürülür. Elde edilen bu standart puan, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı ( AOBP ) ve o yıla ait Öğrenci Seçme Sınavı Puanı ( ÖSS – P ) ile birlikte, ÖSYM sınav kılavuzunda “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemler” başlığı altında açıklandığı şekliyle, yerleştirmeye esas olan puanın (YP). hesaplanmasında kullanılır Bu hesaplamada ÖSS puanı olarak dört puan türünün en yükseği değerlendirmeye alınır. YP hesabı ile ilgili daha geniş bilgi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda verilir.
MÜZİK EĞİTİMİ ÖZEL YETENEK SINAVI
Madde 22
I.****************** AŞAMA SINAVI
Müzik yetenek sınavının I.aşaması, ön eleme niteliğinde olup bireysel ve sözlü -uygulamalı olarak yapılır ve adayın sadece müzikal işitme yeteneği genel boyutları ile ölçülüp değerlendirilir.
Bu aşamada adayın “iki ses işitme”, “üç ses işitme”, “dört ses işitme”, “ezgi işitme” ve “ritim işitme” yetenekleri değerlendirilir.
Müzik yetenek sınavının I. Aşamasında, müzikal işitme yeteneği içinde yer alan alt yetenek ağırlıkları sırasıyla şöyledir :
·***** İki ses işitme : % 18
·***** Üç ses işitme : % 16
·***** Dört ses işitme : % 10
·***** Ezgi işitme : % 40
·***** Ritim işitme : % 16
Bu aşamada yapılan elemede, 50 ( elli ) ve daha yüksek puan alanlar ikinci aşama sınavına girme hakkı kazanırlar. I.Aşama sınavında başarılı olan ve II. Aşama sınavına girmeye hak kazanan adayların, I. Aşama sınavında aldığı puanlar, sadece II. Aşama sınavına girebilmek için yapılan değerlendirmede kullanılır; II. Aşama sınavı sonucunda yapılan genel başarı değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.
II.*************** AŞAMA SINAVI
Bu aşamada önce adayın ön şart özelliklerine bakılır. Ön şart özellikleri yönünden yeterli görülmeyen adayın müzikal özellikleri değerlendirilmez ve aday başarısız ilan edilir.
Ön şart özelliklerine şu kurallara uyularak bakılır :
Adayın ses ve konuşma özellikleri ile bedensel özellikleri yönünden durumu dikkatle gözlenir ve incelenir. Bunun için adaydan belli davranışlarda bulunması, belli hareketleri yapması ve yinelemesi istenir. “Ön Şart Özellikler” başlığı altında belirtilmiş olan istenmedik özelliklerden bazılarına sahip olduğu saptanan veya böyle bir izlenim uyandıran adayların durumu; “Değerlendirme” aşamasından önce Sınav Komisyonu Kararı ve Sınav Düzenleme Kurulunun onayı ile topluca gözden geçirilerek karara bağlanır.
“Ön Şart Özellikleri” bakımından istenmeyen özelliklerden birine veya bazılarına sahip olduğu halde çeşitli yollarla bunu gizleyen ya da gizleyerek belirlenmesini engelleyen adayın, bu durumu sonradan anlaşıldığında, kesin kayıt hakkı kazanıp Fakülteye (bölüme ) kaydını yaptırmış olsa dahi Sınav Komisyonu ve Sınav Düzenleme Kurulu tarafından tutanak tutularak kaydının silinmesi sağlanır. II. Aşama sınavı bireysel ve sözlü – uygulamalı olarak yapılır.
Müzik Özel Yetenek Sınavı II. Aşaması şu sıraya göre izlenir:
·******* Ön Şart Özelliklerine bakma
·******* Müzikal özelliklerini değerlendirme
·******* ÖN ŞART ÖZELLİKLERİ
Madde 23:
a)***** Ses Özelliği : Adayın sürekli veya kalıcı bir ses bozukluğu veya kısıklığı bulunmamalıdır.
b)***** Konuşma Özelliği : Adayın Müzik Eğitimi Anabilim Dalında sağlıklı öğrenim görmesinde ve müzik öğretmeni olarak yetişmesinde engelleyici konuşma kusurları ( ileri derecede kekemelik, pepelik) bulunmamalıdır.
c)***** Bedensel Özellikler : Adayda sağırlık veya çok ağır işitme özelliği, Anabilim Dalında öğretimi yapılan çalgıları çalmayı, müzik öğretmeni olarak yetişmeyi engelleyecek bedensel sakatlık, eksiklik ve kusurlar ( ellerde parmak eksikliği, aşırı derecede çolaklık vb.) bulunmamalıdır.
Ön Şart Özellikleri bakımından yeterli olmayan adaylar Müzik Eğitimi Anabilim Dalına alınmazlar.

MÜZİKAL ÖZELLİKLER
Madde 24-Adayda değerlendirilecek müzikal özellikler ve bunların ikinci aşama müzik yetenek sınavı içindeki ağırlıkları şunlardır:
1. Müziksel okuma ( solfej ), Yazma ( dikte ) yeteneği : % 60
2.Müziksel söyleme yeteneği : % 20
3.Müzikal çalma yeteneği : % 20
1 – Müziksel okuma ( solfej ), Yazma ( dikte ) yeteneği
a) Müziksel yazma ( dikte ) sınavı : İkinci aşamaya girmeye hak kazanan bütün adaylar belirtilen gün ve saatte gruplar halinde sınava alınır. Bu aşamada adaylardan kendilerine dağıtılacak mühürlü nota kağıdına piyano ile çalınacak ikişer motiflik iki ezgiyi ölçü, nota ve süreleri ile yazmaları istenir. Yazma için verilecek süreler çalma işlemi başlamadan önce adaylara bildirilir.
b) Müziksel Okuma ( deşifre – solfej ) sınavı : Bu sınavda aday öğrenciler salona birer birer alınır ve kendilerinden daha önce karşılaşmadıkları ezgilerden okunması istenir.
2- Müziksel söyleme yeteneği
Bu sınavda adayın, sesini kullanmaya ilişkin özellikleri ve becerileri ölçülür. Müziksel sınavında tüm adayların İstiklal Marşı’ nı doğru, temiz bir sesle ve anlaşılır bir Türkçe ile söylemeleri gerekir. Sınav için hazırlanacak ikinci eser ( parça ) adayların kendileri tarafından seçilir. Bu sınavda adayların ses özelliklerine göre belirlenen parçalar çerçevesinde, seslerini kullanabilme yetenekleri ölçülür. Adayların bu sınavda müziksel söyleme becerileri puanlanırken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulur.
a) Sağlıklı sese sahip olma : Seste hava, kısıklık, hışırtı, kırılma ve çatlama gibi olumsuz özelliklerin bulunmamalıdır.
b) Sesin tınısı gürlüğü ve genişliği: Aday yeterince gür bir sese, geniş bir ses alanına, güzel bir ses rengine sahip olmalıdır.
c) Doğru ve Temiz söyleme: Şarkı doğru ritimlerde ve temiz sesle söylenmelidir.
d) Konuşmada Anlaşılırlık: Seslendirilen şarkıda sözler,açık ve anlaşılır olmalıdır.
e) Müziksel Duyarlılık: Seslendirilen şarkıda ses duyarlı, etkili ve anlamına uygun kullanılmalıdır.
3- Müziksel çalma yeteneği :
a) Müziksel çalma yeteneğinde adayların tuşlu dokunmalı ( piyano ), mızraplı, tezeneli (gitar,mandolin, bağlama, kanun, ud vb.) yaylı – sürtmeli ( keman, viyola, kontrbas, kemençe vb.) ve soluklu üflemeli ( blokflüt, yanflüt, obua, klarnet, ney, mey vb. ) çalgılardan biriyle kendi hazırladıkları bir parçayı çalmaları gerekir.
Vurmalı (davul, zil, bateri, darbuka, def vb.) mekanik öğeler taşıyan ve programlanabilir öğeleri olan ( elektronik org vb.) çalgılarla sınava girilmez. Adaylar sınava girmeden önce sınavda çalacakları piyano, kontrabas vb. taşınması zor olanların dışındaki çalgıları beraberinde getirirler. Bir aday sınavda yalnız bir çalgıyı çalabilir.
b) Doğru ve Temiz Çalma : Çalgısından doğru ve temiz ses elde edilmesiyle eserin doğru/ koparılmadan seslendirilmesi değerlendirilir.
c) Teknik Düzey : Eserin gerektirdiği teknik becerilerin uygulanabilirliği değerlendirilir.
d) Müziksel Yorum : Çalgıdan duyarlı ve etkili ses elde edilmesi ile eserin müzikal çalışması değerlendirilir.
e) Eserin Düzeyi : Adayın çalacağı eserin düzeyi ve güçlük derecesi değerlendirilir.
YERLEŞTİRME PUANLARININ BELİRLENMESİ
Madde 25- Müzik Öğretmenliği programı özel yetenek sınavı II. Aşama sınavında yapılacak değerlendirmede ön şart özellikleri bakımından yetersiz olduğu saptanmış olan adayın müzikal özellikleri dikkate alınmaz ve böylece o aday elenmiş olur.
Adayların II. Aşama sınavında aldığı puan, kesin değerlendirmede ve sıralamada, adayların ÖYSP- SP’ ni hesaplamada kullanılır. Elde edilen bu standart puan, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı ( AOBP ) ve o yıla ait Öğrenci Seçme Sınavı Puanı ( ÖSS – P ) ile birlikte, ÖSYM Sınav Kılavuzunda “Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları ile ilgili işlemler” başlığı altında açıklandığı şekliyle yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanmasında kullanılır (YP). Bu hesaplamada ÖSS puanı olarak dört puan türünün en yükseği değerlendirmeye alınır. YP hesabı ile ilgili daha geniş bilgi Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda verilir.
Madde 26- Sınav sırasında uyulması gereken kurallara uymayanlar, sınav disiplinini bozanlar ve kendi yerine başkasını sınava sokanların sınavları geçersiz sayılır. Durum tutanağa işlenir ve bu kişiler hakkında kanuni işlem yapılır.
Madde 27- Sınav Sonuçlarının Açıklanması :
a)***** Sınav Yürütme Kurulu, Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanı sonuçlarını tespit eder ve bu puanlara göre sıralanmış başarı listesini hazırlar. Adayların başvuru tercihlerine göre, Sınav Düzenleme Kurulunca her öğretim programına alınacak öğrenci kontenjanı kadar asıl ve aynı sayıda yedek liste hazırlanır ve Dekanlık tarafından ilan edilir.
b)***** Adayların aldıkları puanların eşit olması halinde Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olana öncelik tanınır.
KESİN KAYITLAR
Madde 28-
a)***** Asıl listeden kazanların kesin kayıtları Üniversite Senatosu tarafından belirlenen ve ilanda belirtilen günlerde ADÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Kontenjan açığı kaldığı takdirde Üniversite Senatosunun belirleyeceği tarihlerde ön kayıt yöntemiyle yedek listeden kontenjan açığı kapatılır.
b)***** Asıl ve yedek listelerde kesin kayıt hakkını kazananlar belirtilen tarihlerde kayıt yaptırmadıkları takdirde haklarını kaybederler.
Madde 29- Bu yönergede bulunmayan konularda ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde bulunan genel hükümler uygulanır.
Madde 30- Bu yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.
Madde 31- Bu yönerge Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
__________________
TUALİM
Tualim isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks

Etiketler
adnan, başvuru, eğitim, fakültesi, menderes, özel, sınavı, yetenek, Şartları


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
2009-2010 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Tualim Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 30.07.09 00:38
Dumlupınar Üniversitesi 2009-2010 Özel Yetenek Sınavı Tualim Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 27.07.09 22:31
2009-2010 Anadolu Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Tualim Güzel Sanatlar Fakülteleri 1 27.07.09 22:25
Akdeniz Üniversitesi 2009-2010 Özel Yetenek Sınavı Tualim Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 27.07.09 22:20
Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 2009-2010 Yetenek Sınavı Bilgileri Tualim Güzel Sanatlar Fakülteleri 0 26.07.09 15:20


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 05:01.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 RC 2
Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.